Gizlilik SözleÅŸmesi

Akhisar vip taksi, internet sitesini ziyaret eden sizlerin paylaÅŸmış olduÄŸu bilgilerin gizliliÄŸini saÄŸlamayı ilke olarak kabul etmiÅŸtir. Bu nedenle iÅŸbu “Gizlilik Politikası” sizlerin hangi bilgilerinin, hangi yollarla ve hukuka uygun hangi amaç çerçevesinde Akhisar vip taksi tarafından iÅŸlendiÄŸini, bu bilgilerin hukuka uygun olarak ve vermiÅŸ olduÄŸunuz izin kapsamında hangi üçüncü kiÅŸiler ile paylaşıldığını ve Akhisar taksi plus tarafından ne ÅŸekilde korunduÄŸunu açıklayarak sizi bilgilendirmek amacı ile oluÅŸturulmuÅŸtur. Akhisar taksi plus tarafından sizlere her türlü kanaldan sunulan tüm hizmetler kısaca “Hizmet” olarak anılacaktır.

  1. GÄ°ZLÄ°LÄ°K POLÄ°TÄ°KASININ KAPSAMI

Sunulan hizmetin bir parçası olarak Akhisar taksi plus, hizmet alan sizlere iliÅŸkin bilgileri iÅŸbu Gizlilik Politikası kapsamında elde edebilir ve aktarabilir. Bu tür bilgi aktarımları, üçüncü kiÅŸiler tarafından belirlenen ÅŸartlara ve üçüncü kiÅŸiler ile mevcut sözleÅŸmelere ve yürürlükteki mevcut yasal mevzuata uygun olarak yapılır. Bu Gizlilik Politikası, bilgi aktarımı yapılan üçüncü kiÅŸilerin gizlilik uygulamalarını yansıtmamaktadır ve onların gizlilik politikalarından veya uygulamalarından Akhisar taksi plus sorumlu deÄŸildir. Ä°ÅŸbu Gizlilik Politikası Akhisar taksi plus’in kendi kontrolü dışındaki uygulamalar, üçüncü taraflara ait internet siteleri ve platformlar tarafından toplanılan bilgiler, üçüncü taraflarca Akhisar taksi plus internet sitesindeki baÄŸlantılar üzerinden toplanan bilgiler veya Akhisar taksi plus’in sponsor olduÄŸu ve/veya katıldığı üçüncü taraf internet siteleri üzerindeki baÅŸlıklar, kampanyalar ve diÄŸer reklam veya tanıtımları kapsamamaktadır. Üçüncü tarafların kendi internet siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kiÅŸisel verilere yönelik yapılan iÅŸlemlerden Akhisar taksi plus sorumlu deÄŸildir.

  1. TOPLANAN VERÄ°LER

Akhisar taksi plus tarafından, verilen Hizmetler kapsamında birtakım kiÅŸisel verileriniz iÅŸlenmektedir. Bu kiÅŸisel veriler ÅŸunları içerebilir: ad-soyad, T.C. Kimlik Numarası, uyruk bilgisi, anne adı, baba adı, doÄŸum yeri, doÄŸum tarihi, cinsiyet, vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, fotoÄŸraf, taşıt plakası, telefon numarası, adres, e-posta adresi, faks numarası, IP adresi, sosyal medya hesapları, konum bilgileri, ürün veya hizmet satın almanızla ilgili bilgiler, ödeme bilgileri, sitemizde görüntülediÄŸiniz sayfalar, sitemizi mobil cihazınız ile ziyaret etmeniz halinde mobil cihazınızı tanıtan veriler ve tarafımıza vermeyi açıkça ve yazılı olarak tercih ettiÄŸiniz ve onayladığınız veya üçüncü kiÅŸilerden bu açık onayınız ile elde edebileceÄŸimiz diÄŸer her tür bilgiye tarafımızdan eriÅŸilebilir ve bu bilgiler iÅŸlenebilir.

  1. ÇEREZ KULLANIMI

Akhisar vip taksi, yukarıda anılan kiÅŸisel verilerden bazılarını teknik bir iletiÅŸim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletiÅŸim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiÄŸi küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletiÅŸim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak Ä°nternet’in kullanımını kolaylaÅŸtırır. Teknik iletiÅŸim dosyası, internet sitesini kaç kiÅŸinin kullandığını, bir kiÅŸinin internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiÄŸini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletiÅŸim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya baÅŸkaca herhangi bir kiÅŸisel veri almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoÄŸu baÅŸta teknik iletiÅŸim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletiÅŸim dosyasının gelmemesi veya teknik iletiÅŸim dosyasının gönderildiÄŸinde ikaz verilmesini saÄŸlayacak biçimde ayarları deÄŸiÅŸtirebilirler.

  1. BÄ°LGÄ° GÜNCELLEME VE DEĞİŞİKLÄ°K

Akhisar vip taksi, gizlilik ve veri koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için iÅŸbu Gizlilik Politikası’nın içeriÄŸini dilediÄŸi zaman deÄŸiÅŸtirebilir. DeÄŸiÅŸen Gizlilik Politikası Akhisar vip taksi internet sitesinde ilan edilecektir. Gizlilik Politikası’nın güncel haline www.akhisarviptaksi.com adresinden sürekli olarak ulaÅŸmanız mümkündür. Ä°ÅŸbu Gizlilik Politikası’nın deÄŸiÅŸtirilmesinden sonra Akhisar viptaksi ’in hizmet ve/veya uygulamalarını kullanmaya devam etmeniz halinde yapılan deÄŸiÅŸiklikleri kabul ettiÄŸiniz varsayılır. Akhisar vip taksi deÄŸiÅŸiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

www.akhisarviptaksi.com adresinden iletiÅŸim bilgilerinizin ve tercihlerinizin doÄŸru, tam ve güncel olmasına yardımcı olabilirsiniz. Elimizdeki diÄŸer kiÅŸisel veriler açısından; yanlış olan bir bilgiyi düzeltmemizi ya da yasa gereÄŸi veya meÅŸru ticari amaçlar ile saklamasının gerekmediÄŸi bilginin silinmesini talep edebilirsiniz.

Back to Top